Gestió de la Seguretat Internacional


Inscripcions a Coursera


Aquest MOOC té com a objectiu contribuir al desenvolupament i a la professionalització del lideratge, innovació i la competència operativa en l’àmbit de la gestió de la seguretat internacional.

Els participants coneixeran tot el que engloba la seguretat internacional i obtindran coneixement de temes complexos, com ara la intel·ligència de codi obert, delinqüència organitzada greu i el comerç il·lícit.

El curs online, en anglès, és obert i gratuït i s’hi pot accedir a través de la plataforma Coursera. La seva creació va ser coordinada per la Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

El curs també inclou una sèrie d’entrevistes a diferents experts, als quals se’ls hi va fer les mateixes preguntes, així es pot comparar i contrastar el que els diferents actors de diferents països i organitzacions han respost.

Què hi aprendreu?

Durant aquest curs en línia, passareu entre dues i quatre hores cada setmana aprenent:

 • Els principis, forces i accions subjacents de la gestió de la seguretat internacional
 • Aplicar el concepte d’avaluació del risc de seguretat a la vostra vida personal
 • Els reptes de la gestió de la seguretat internacional
 • Com Internet contribueix a la gestió de la seguretat internacional
 • Com els desenvolupaments tecnològics en les darreres dècades han influït en la gestió de la seguretat internacional
 • Les conseqüències del comerç il·lícit
 • La distinció entre la delinqüència organitzada greu i el terrorisme
 • El paper del lideratge en l’abordatge dels reptes globals
 • Reconèixer els aspectes positius i els indicadors de la seguretat

Síl·labus del curs:

50 vídeos dividits en 7 setmanes i hi aprendreu:

 • Setmana 1: Introducció al panorama de la seguretat internacional
 • Setmana 2: Gestió de la seguretat
 • Setmana 3: Investigació i Intel·ligència a Internet (OSINT)
 • Setmana 4: Delinqüència Organitzada Greu i Terrorisme
 • Setmana 5: Lideratge interconnectat en gestió de la seguretat
 • Setmana 6: Comerç il·lícit
 • Setmana 7: Una mirada positiva sobre seguretat

Logos del curs: International Security Management