6. Navegació pels cursos

Blocs laterals

En el bloc lateral dret trobareu: 

 • El botó per cancel·lar la inscripció al curs. Podeu veure més informació a l'apartat Matrícula i accés al curs.
 • El botó per accedir a més informació del curs.
 • Aquest bloc lateral no es pot amagar.  

En el bloc lateral esquerre trobareu: 

 • L'índex de navegació pel curs (mòduls, lliçons i qüestionaris). 
 • Al costat de cada qüestionari trobareu un codi de colors que indica el nivell de compleció (verd si es compleixen els criteris de compleció, taronja si s'ha iniciat l'activitat, vermell si no es compleixen els criteris de compleció). 
 • Recordeu que només podreu fer el qüestionari de la següent lliçó si el qüestionari previ està en verd. 
 • Aquest bloc lateral es pot amagar. 
Bloc lateral esquerre Bloc lateral dret
Es mostra el contingut del bloc lateral esquerre. Es mostra el contingut del bloc lateral dret

Mòduls, lliçons i qüestionaris

Tots els cursos estan estructurats en diferents mòduls que contenen lliçons i qüestionaris. 

Els qüestionaris d'autoaprenentatge i els d'avaluació es poden fer tantes vegades com vulgueu, i el sistema agafarà la qualificació més alta. 

Lliçons

Les lliçons són principalment vídeos en els quals s'expliquen els continguts. Els vídeos estan allotjats al Youtube ISPC (@ispccat) i podeu activar els subtítols en cas que sigui necessari. Per conèixer com activar els subtítols entreu aquí

A més a més, en algunes lliçons trobareu l'apartat "Per saber-ne més", amb recursos addicionals per aprofundir en el vostre aprenentatge. 

Qüestionaris d'autoaprenentatge

A sota de cada vídeo apareix el botó d'accés al qüestionari d'autoaprenentatge amb una pregunta única que heu de respondre. Si no heu treballat mai amb Moodle, podeu veure com contestar un qüestionari aquí.

Els qüestionaris d'autoaprenentatge s'obren a mesura que es completa el qüestionari anterior. Així doncs, no és possible accedir a un qüestionari si no s'ha completat correctament el de la lliçó anterior. 

Consideracions importants:

 • Hi ha 1 pregunta per cada lliçó
 • Els qüestionaris d'autoaprenentatge tenen intents il·limitats. 
 • En els qüestionaris d'autoaprenentatge, fins que no s'aconsegueix la puntuació màxima (10 sobre 10) no s'activa el següent. 

Les respostes del qüestionari poden ser d'opció simple, precedides d'un cercle, o d'opció múltiple (cal triar-ne més d'una), precedides d'un requadre. 

Opció simple (només una resposta) Opció múltiple


Qüestionaris d'avaluació

Trobareu els qüestionaris d'avaluació al final de cada mòdul del curs. Per tant, n'hi ha tants com mòduls tingui el curs.

Consideracions rellevants: 

 • Cada qüestionari d'avaluació té 10 preguntes, que tant poden ser d'opció simple com múltiple.
 • Tenen intents il·limitats.
 • Per tal de superar el qüestionari d'avaluació de cada mòdul cal superar la puntuació que s'indica en la pàgina d'informació de cada curs.

Valoració dels cursos

Una vegada finalitzat el curs, s'activarà la "Valoració de l'activitat formativa". Us agrairem molt que respongueu aquesta enquesta per saber si el curs us ha estat d’utilitat i per fer-nos arribar qualsevol opinió d’encoratjament, de millora, etc.